Ubytovací řád

1.Příjezdy a Odjezdy

Nově příchozí se mohou do svých pokojů ubytovat od 14:00 do 22:00 hodin. Hosté mohou přijet i dříve a uložit si zavazadla, přístup do pokojů je však možný až po 14:00. Hosté rovněž mohou přijet později než ve 22:00, v takovém případě však musí recepci informovat předem a vyčkat na schválení tohoto požadavku. Při příjezdu 22:00 – 23:00 bude hostovi účtován poplatek 300 Kč, 23:00–00:00 bude účtován poplatek 600 Kč. Odjíždějící hosté se musí odhlásit do 11:00, nedohodnou-li se předem jinak. V tuto dobu již musí být všechen hostův majetek vystěhován z dormu/pokoje/a­partmánu. Potřebujete-li svoje zavazadla na čas uschovat, je na recepci k tomuto účelu na vyžádání k dispozici úložný prostor. Úschovna zavazadel je možná zdarma až do 22:00.

2. Přihlášení k pobytu / Check In

Při příjezdu jsou všichni hosté povinni předložit platný doklad totožnosti /pas nebo občanský průkaz/. V případě, že se jedná o hromadnou rezervaci, vyžadujeme průkaz od každého ze skupiny.

3. Odhlášení z pobytu / Check Out

Odhlášení probíhá do 11:00. V případě, že se host odhlásí později, bude vyzván k úhradě ubytování na další noc. Hlídejte si proto čas, ve kterém je nutné se odhlásit.

4. Klíče od pokoje

Při příjezdu obdrží každý host klíč, který mu umožní vstup do budovy i vlastního pokoje. Za každý klíč požadujeme složení zálohy 200kč nebo 10€. Záloha bude hostu vrácena při odjezdu po vrácení klíčů. Pokud host klíče ztratí, přijde o nárok na vrácení zálohy. Každému hostovi může být vystaven doklad o složení platby za ubytování.

5. Věková omezení

Rezervace ubytování přijímáme pouze od osob starších 18ti let. Mladší osoby se mohou ubytovat pouze v doprovodu dospělého (nad 18 let). Ubytování dětí mladších 6ti let je zdarma při využití stávajících lůžek.

6. Platné storno podmínky

Ve chvíli, kdy provedete rezervaci a obdržíte oficiální ubytovací email, je Vaše rezervace považována za platnou. Přejete-li si rezervaci zrušit či změnit, je třeba nás o změně informovat do 14:00 dne před příjezdem. Změnu proveďte sami prostřednictvím rezervačního systému, a nebo nás kontaktujte. Zrušíte-li rezervaci příliš pozdě a nebo se nedostavíte v den příjezdu, má hostel Mitte nárok na úhradu ubytování v plné výši. Nedostavíte-li se v den příjezdu k ubytování, Vaše rezervace bude zrušena. Přijedete-li o den později, aniž byste nás o tomto informovali, vynasnažíme se pro Vás najít lůžko, či pokoj, je však možné, že nepůjde o stejný typ pokoje a mohou být účtovány další poplatky. Standartní storno podmínky mohou být specifikovány jinak v případě dlouhodobých, či skupinových rezervací a v exponovaných termínech jako je Nový rok nebo MotoGP.

7. Chování hostů

Pohodlí a bezpečnost našich hostů je prioritou. Každý host, který se dle názoru zaměstnanců bude dopouštět přestupků vůči bezpečnosti nebo pohodlí jiných hostů, zaměstnanců nebo obyvatel budovy, bude vyzván k opuštění budovy a nebude mu nahrazena úhrada za ubytování. Od všech hostů se očekává respekt k ostatním hostům, zaměstnancům zařízení i ostatním obyvatelům budovy. Udržujte prosím klid a ticho po 22:00.

8. Noční návštěvy

Pokud v ubytovacím zařízení najdeme někoho, kdo není naším hostem, zaplatí za noc, kterou tady strávil. Bude vyzván k opuštění budovy.

9. Zákaz kouření

Kouření je zakázáno v celém objektu budovy, což zahrnuje všechny pokoje, společné prostory, schodiště i chodbu. Stejné omezení platí pro apartmány, kde je kouření zcela zakázáno vyjma teras. Každý host, který bude v prostoru budovy kouřit, bude vyzván k úhradě pokuty ve výši 2700 Kč /100€/ a opuštění zařízení. O náhradě uhrazené částky za ubytování v tomto případě nebude uvažováno.

10. Zákaz užívání drog

Vzhledem k tomu, že užívání drog je v České republice nelegální, bude každý host, u nějž se zjistí, že v prostoru budovy užívá drogy, vyzván k úhradě pokuty ve výši 2700 Kč /100€/ a okamžitému opuštění zařízení, přičemž ani v tomto případě nebude platba za ubytování nahrazena.

11. Konzumace alkoholu

Konzumace alkoholu je povolena pouze osobám starším 18 let.

12. Osobní majetek

Uzamykatelné bezpečnostní skříňky na osobní majetek menších rozměrů jsou umístěny v každém velkokapacitním pokoji. Pro úschovu rozměrnějším zavazadel je k dispozici úložný prostor u recepce. Je hostovou zodpovědností, aby zabezpečil svůj osobní majetek po celý čas pobytu. Hostel Mitte nepřímá žádnou zodpovědnost za ztrátu, krádež nebo poškození hostova majetku. Velmi doporučujeme hostům, aby zamykali své skříňky a pokoj pokud odcházejí z ubytovacího zařízení. Doporučujeme zavřít všechny okna.

13. Škody na majetku a zařízení hostelu

Od hostů se očekává, že ubytovacímu zařízení uhradí veškeré škody na majetku a vybavení způsobení neadekvátním chováním v průběhu pobytu. / viz.: matrace 5000 Kč, postel 10000 Kč, židle 2500kč, stůl 5000 Kč, locker 2500 Kč, špinavá zeď 10000 Kč, atd…/

14. Bezpečnostní záloha /skupinové rezervace/

V případě skupinových rezervací je nutné složení bezpečnostní zálohy, přičemž výše zálohy se odvíjí od skupiny a délky pobytu. Veškeré podrobnosti a výše zálohy jsou skupině oznámeny před příjezdem.

15. Osobní údaje

Hostel Mitte uchovává o ubytovaných pouze informace, které jsou hosty poskytnuty za účelem dvoustranné dohody mezi hostem a zařízením a za účelem sdílení informací a dalších nabídek služeb s hosty, se kterými se již známe. Pokud si nepřejete, aby Vám byli informace o zařízení a jeho službách zasílány, prosíme, informujte nás na: info@hostelmitte.com.

16. Chyby a opomenutí

Ubytovatel si vyhrazuje právo na chyby či změny v prodejních materiálech, webových prezentacích, objednávkových listech, cenových nabídkách, potvrzených objednávek, fakturách či jiných dokumentech, které vydal. Na případné změny budete vždy upozorněni v okamžiku vytvoření rezervace nebo v nejbližším proveditelném termínu poté.

17. HAVE FUN, SLEEP EASY AND BE GOOD